Tylsä osuus

Vuokrausehdot

Paljun vuokraaja (asiakas) on vastuussa paljun oikeaoppisesta käytöstä ja kuljetuksesta. Vuokraaja vastaa kaikesta vahingosta.

Vuokra-aika alkaa paljun luovutushetkellä ja kestää palautukseen saakka. Palju palautetaan sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä.

Vuokranantajalla (T:mi Mikko Vierimaa) ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa paljun ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokrausmaksun voi hoitaa joko käteisellä, MobilePaylla, tilisiirrolla tai laskulla.

Vakuutukset ja vastuut

Vuokranantaja on ottanut paljukärryihin liikennevakuutukset. Vakuutus ei korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa paljulle/paljukärrylle
aiheuttamia vaurioita riippuivat ne sitten väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden
täydestä arvosta.

Vuokraaja ei saa viedä paljua Suomen rajojen ulkopuolelle, eikä sitä saa vuokrata kolmannelle osapuolelle.
Jos paljussa/kärryssä ilmenee jotain vikaa vuokra-aikana, vuokraajan pitää ilmoittaa siitä vuokranantajalle viipymättä.
 
Vuokraaja vastaa pakkasen kattilalle aiheuttamat vahingot: Vettä ei saa jättää paljuun kovilla pakkasilla kattilan jäätymisvaaran vuoksi!
Vuokraaja vastaa tulen aiheuttamat vauriot kattilalle (pl. normaali kuluminen). Liian vähäinen vesi paljussa/kattilassa sulattaa alumiinikattilan.
 
Vuokraaja vastaa vuokra-aikana tulleista leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muista maksuista.
 
Vuokraaja vastaa tupakanpolton / ulkotulien aiheuttamista vahingoista.
Varkaustapauksissa on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille
 

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, niin hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattava paljukärry on siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Vuokraan sisältyvät asiat

  • Liikennevakuutus
  • Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

Varauksen peruminen

Varauksen voi perua etukäteen soittamalla Mikolle 0440730704 ilman erillistä korvausta.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos paljun käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta. Vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokralainen voi saattaa asian kuluttaja-valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.